RollerBlades in Pasay City, National Capital Region for sale

RollerBlades
RollerBlades
RollerBlades

3,500 isang pair...pagdalawa binili mo 6,000 nalang